PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST....

Jednostka Wojskowa 5286

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krosno Odrzańskie / lubuskie

Numer ogłoszenia

53246/2015

Opis

Numer ogłoszenia: 53246 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48222 - 2015 data 05.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Jednostka Wojskowa 5286, ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 3672 404, fax. 68 3672 556.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie w przedmiocie wskazania dostaw powierzonych podwykonawcom załącznik nr 4. W zakresie potwierdzenia, że oferowane towary odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom Wykonawca dołączy do oferty: Karty charakterystyki wszystkich produktów chemicznych oraz innych dokumentów, z których jednoznacznie wynika dopuszczenie produktów do obrotu..
W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie w przedmiocie wskazania dostaw powierzonych podwykonawcom załącznik nr 4..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015 godzina 12:00, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA 5286 ul. Obrońców Stalingradu 10; 66 - 600 Krosno Odrzańskie KANCELARIA JAWNA..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2015 godzina 12:00, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA 5286 ul. Obrońców Stalingradu 10; 66 - 600 Krosno Odrzańskie KANCELARIA JAWNA..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XV gm. Górowo Iławeckie, Bisztynek, Bartoszyce,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Roboty budowlane wykończeniowe części piętra budynku remizy OSP w Łostówce w ramach programu Małopolskie Remizy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2013/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH