PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Powierzenie czynności pianisty - korepetytora Panu Matthias Manasi

Opera Wrocławska

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

242258/2014

Opis

Wrocław: Powierzenie czynności pianisty - korepetytora Panu Matthias Manasi
Numer ogłoszenia: 242258 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127676 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3708800, faks 081 3708852.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Powierzenie czynności pianisty - korepetytora Panu Matthias Manasi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań w charakterze pianisty - korepetytora solistów, polegających na uczestniczeniu w wyznaczonych przez koordynację pracy artystycznej Opery Wrocławskiej lekcjach, próbach, spektaklach oraz koncertach, wystawianych zgodnie z repertuarem w siedzibie i poza siedzibą Opery w sezonie artystycznym 2014/2015..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.50-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Matthias Manasi (miejsce zameldowania: 10789 Berlin, Niemcy), zamieszkały:, ., 50-013 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187578,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45000,00
Oferta z najniższą ceną: 45000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45000,00
Waluta: EUR.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
a)uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. c ustawy Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473).
b)uzasadnienie faktyczne: Matthias Manasi to niezwykle utalentowany i doświadczony pianista niemiecki, który pracował już dla wielu znanych teatrów operowych i współpracował z wybitnymi dyrygentami przy licznych muzycznych produkcjach. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną w Karlsruhe na wydziale pianistycznym, a w 1996 roku zdobył dyplom tej samej uczelni na wydziale dyrygentury. Po studiach pracował jako asystent Manfreda Honecka, Miguela Gomeza Martineza oraz Hilary Griffiths. Uczestniczył również w wielu kursach mistrzowskich zarówno jako pianista jak i dyrygent. Jego pedagogami byli m.in. Anatol Ugorsky, Larry Newland, Silvain Cambreling, Gianluigi Gelmetti, Kurt Redel, Helmuth Rilling oraz Jorma Panula. Wśród teatrów, dla których pracował Matthias Manasi, wymienić należy przede wszystkim Teatr Wielki Operę Narodową w Warszawie, Staatstheater Braunschweig, Oper Klagenfurt, Oper Kiel, Staatstheater Oldenburg, czy Opera Constanta. W maju 2013 roku Matthias Manasi zaprezentował się podczas muzycznego przesłuchania w Operze Wrocławskiej, po którym rozpoczęła się jego współpraca z Operą Wrocławską w sezonie artystycznym 2013/2014, dlatego też udzielenie zamówienia jest zasadne i zgodne z przepisami.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ochrona mienia Gminy Raszyn w roku 2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Raszyn
(mazowieckie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu systemowego p.n. Czas na aktywność w gminie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dubiecko
(podkarpackie)
Dostawa środków czystości
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH