PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami o...

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

57607/2013

Opis

Olsztyn: Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami o ustaleniu linii brzegu na terenie działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Zadanie D-2.
Numer ogłoszenia: 57607 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68076 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 521 71 00, faks 89 521 71 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami o ustaleniu linii brzegu na terenie działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Zadanie D-2..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: Grupy przetargowe I ÷ V -Wykonanie projektu ustalenia linii brzegu dla rozgraniczanych nieruchomości zgodnie wymogami art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145 z późn. zm.) -Wykonanie map podziału nieruchomości, a jeśli nie zachodzi konieczność wykonania podziału nieruchomości, należy wykonać mapę nieruchomości dla przedmiotowych gruntów pokrytych wodami płynącymi -Sporządzenie wykazu zmian gruntowych i wyciągu z wykazu zmian gruntowych. Wykonawca dostarczy przy odbiorze prac dokumenty niezbędne do regulacji praw własnościowych w Księgach Wieczystych: -wykonane mapy podziału nieruchomości, w razie braku konieczności wykonania podziału nieruchomości, mapy nieruchomości dla przedmiotowych gruntów pokrytych wodami płynącymi - wykazy zmian gruntowych i wyciągi z wykazu zmian gruntowych Grupa przetargowa VI -Wykonanie weryfikacji gruntowych - zmiana użytkowania gruntów -Wykonanie map nieruchomości do celów prawnych -Sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych. Wykonawca dostarczy przy odbiorze prac dokumenty niezbędne do regulacji praw własnościowych w Księgach Wieczystych: -mapy nieruchomości do celów prawnych -wyciągi z wykazu zmian gruntowych...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące Zadanie D-2 grupa I RO ZMiUW w Nidzicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19291,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14735,40
Oferta z najniższą ceną: 14735,40 / Oferta z najwyższą ceną: 86100,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące Zadanie D-2 grupa II RO ZMiUW w Nidzicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART Łomżyński s.c.
M. Brzostowski, J. Nowacki, ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4025,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2583,00
Oferta z najniższą ceną: 2583,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86100,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące Zadanie D-2 grupa III RO ZMiUW w Olsztynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GEO-MAP Usługi Geodezyjne Najem Lech Łukowski, ul. Traugutta 3, 10-053 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18085,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14800,00
Oferta z najniższą ceną: 14800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 123000,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące Zadanie D-2 grupa IV RO ZMiUW w Olsztynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GEO-MAP Usługi Geodezyjne Najem Lech Łukowski, ul. Traugutta 3, 10-053 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16880,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15800,00
Oferta z najniższą ceną: 15800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99912,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące Zadanie D-2 grupa VI RO ZMiUW w Olsztynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Geodezja i Kartografia GEO-SZPER Ewa Rutkowska, ul. Orłowicza 15/4, 10-684 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3654,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2673,00
Oferta z najniższą ceną: 2673,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa preparatu do antyseptyki ran dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/36/2012.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wadowice
(małopolskie)
Przebudowa istniejących budynków biurowych i gospodarczych na lokale socjalne na Osiedlu Świerczów w Lubniewicach - III etap
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubniewice
(lubuskie)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kętrzyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH