PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

pracę sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez PZD w Wieluniu w okresie zimowym 2014/2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wieluń / łódzkie

Numer ogłoszenia

361644/2014

Opis

Wieluń: pracę sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez PZD
w Wieluniu w okresie zimowym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 361644 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320990 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. 043 8431450, faks 043 8431452.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: pracę sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez PZD
w Wieluniu w okresie zimowym 2014/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez PZD w Wieluniu - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg, tj. praca następującego sprzętu:

ZAD. NR 1
samochody o nośności minimum 8 ton jako nośniki pługo-piaskarek - 2 szt.

każdy w ilości: godz. pracy - 250
godz. dyżuru - 60
km przebiegu - 8000
ZAD. NR 2
samochód o nośności min. 8 ton jako nośniki pługów średnich- pług dziobaty - 1 szt.
każdy w ilości: godz. pracy - 100
godz. dyżuru - 10
km przebiegu - 3000
ZAD. NR 3

samochód o nośności min. 8 ton jako nośniki pługów średnich -pług średni jednostronny - 1 szt.
każdy w ilości: godz. pracy - 100
godz. dyżuru - 10
km przebiegu - 3000
ZAD. NR 4a
ładowarka o pojemności co najmniej 1,4 m3 - 1 szt.
w ilości: godz. pracy - 500
godz. dyżuru - 500
ZAD. NR 4b
ładowarka o pojemności co najmniej 3,4 m3 - 1 szt.
w ilości: godz. pracy - 100
godz. dyżuru - 10
ZAD. NR 4c
ładowarka o pojemności co najmniej 4,5 m3 - 1 szt.
w ilości: godz. pracy - 100
godz. dyżuru - 10


ZAD. NR 5a
piaskarka o pojemności min. 4 m3 + pług średni + własny nośnik samochodowy - 1 szt.
w ilości:
km pracy nośnika z piaskarką - 3000
km pracy nośnika z pługiem - 1000
km pracy równocześnie z pługiem i piaskarką - 1000
dyżur - 50
ZAD. NR 5b
Piaskarka o pojemności min. 6 m3 + pług średni + własny nośnik samochodowy - 2 szt.
każda w ilości:
km pracy nośnika z piaskarką - 3000
km pracy nośnika z pługiem - 1000
km pracy równocześnie z pługiem i piaskarką - 1000
dyżur - 50

ZAD. NR 6
pług ciężki ( wykonawcy ) + własny samochód o nośności minimum 14 ton - 1 szt.
w ilości: godz. pracy - 100
godz. dyżuru - 50
ZAD. NR 7
Samochód o nośności minimum 15 ton co najmniej 3 osiowy jako nośnik pługa ciężkiego ( pług zamawiającego ) - 1 szt.
w ilości: godz. pracy - 250
godz. dyżuru - 50.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-3, 90.21.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: samochody o nośności minimum 8 ton jako nośniki pługo-piaskarek - 2 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowo Transportowa Aleksandra Świercz, Widoradz 43A, 98-300 Widoradz, kraj/woj. łódzkie.
Firma Handlowo Usługowo Transportowa Aleksandra Świercz, Widoradz 43A, 98-300 Widoradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43680,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32076,00
Oferta z najniższą ceną: 32076,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37389,60
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: ZAD. NR 4a
ładowarka o pojemności co najmniej 1,4 m3 - 1 szt.
w ilości: godz. pracy - 500
godz. dyżuru - 500
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AUTO-SPRZĘT s.c. J.Walczak, P. Walczak, ul. Warszawska 45, 98-300 Wieluń, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 54540,00
Oferta z najniższą ceną: 54540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61560,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: ZAD. NR 4b
ładowarka o pojemności co najmniej 3,4 m3 - 1 szt.
w ilości: godz. pracy - 100
godz. dyżuru - 10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wydobywanie żwiru i piasku Mirosław Makielak, ul. Słonczena 38, 98-324 Wierzchlas, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15552,00
Oferta z najniższą ceną: 15552,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15552,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: ZAD. NR 4c
ładowarka o pojemności co najmniej 4,5 m3 - 1 szt.
w ilości: godz. pracy - 100
godz. dyżuru - 10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wydobywanie żwiru i piasku Mirosław Makielak, ul. Słoneczna 38, 98-324 Wierzchlas, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18144,00
Oferta z najniższą ceną: 18144,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18144,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: ZAD. NR 5a
piaskarka o pojemności min. 4 m3 + pług średni + własny nośnik samochodowy - 1 szt.
w ilości:
km pracy nośnika z piaskarką - 3000
km pracy nośnika z pługiem - 1000
km pracy równocześnie z pługiem i piaskarką - 1000
dyżur - 50
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Frankomax Łukasz Frankowski, Łaszew Rządowy 97A, 98-324 Łaszew Rządowy, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45360,00
Oferta z najniższą ceną: 45360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45360,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: ZAD. NR 5b
Piaskarka o pojemności min. 6 m3 + pług średni + własny nośnik samochodowy - 2 szt.
każda w ilości:
km pracy nośnika z piaskarką - 3000
km pracy nośnika z pługiem - 1000
km pracy równocześnie z pługiem i piaskarką - 1000
dyżur - 50
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Frankomax Łukasz Frankowski, Łaszew Rządowy 97A, 98-324 Łaszew Rządowy, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45360,00
Oferta z najniższą ceną: 45360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48060,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: ZAD. NR 5b
Piaskarka o pojemności min. 6 m3 + pług średni + własny nośnik samochodowy - 2 szt.
każda w ilości:
km pracy nośnika z piaskarką - 3000
km pracy nośnika z pługiem - 1000
km pracy równocześnie z pługiem i piaskarką - 1000
dyżur - 50
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU Usługi Sprzętowo Transportowe Dorota Krzak, Huta 49, 98-360 Huta, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 48060,00
Oferta z najniższą ceną: 45360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48060,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: ZAD. NR 6
pług ciężki ( wykonawcy ) + własny samochód o nośności minimum 14 ton - 1 szt.
w ilości: godz. pracy - 100
godz. dyżuru - 50
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowe Cezary Olejnik, Leniszki 6, 98-310 Leniszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15660,00
Oferta z najniższą ceną: 15660,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15660,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: ZAD. NR 7
Samochód o nośności minimum 15 ton co najmniej 3 osiowy jako nośnik pługa ciężkiego ( pług zamawiającego ) - 1 szt.
w ilości: godz. pracy - 250
godz. dyżuru - 50
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowe Cezary Olejnik, Leniszki 6, 98-310 Leniszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41040,00
Oferta z najniższą ceną: 41040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41040,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 - rejon kotłowni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/291/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa żywności
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borne Sulinowo
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH