PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

prace związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Powiatu Suskiego.

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sucha Beskidzka / małopolskie

Numer ogłoszenia

139627/2012

Opis

Sucha Beskidzka: prace związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Powiatu Suskiego.
Numer ogłoszenia: 139627 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118891 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 875 79 00, faks 33 874 15 52.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: prace związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Powiatu Suskiego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Powiatu Suskiego w ilości 378 ton Przedmiotowe zamówienie stanowi 70 % wartości wykonanej usługi w obrębie nieruchomości osoby fizycznej z którą Powiat zawiera umowę. Pozostałe 30 % wartości usługi Wykonawca zrealizuje w ramach zlecenia uzyskanego od konkretnej osobny fizycznej. Transport i zbieranie odpadów musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekazanie odpadów nastąpi na podstawie karty przekazania odpadu obejmującej całość odpadów z nieruchomości osoby fizycznej. Karty przekazania odpadów obejmujące całość odpadów usuwanych z nieruchomości zostaną przekazane właścicielowi nieruchomości, natomiast kopie kart- Zamawiającemu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144263,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 130636,80
Oferta z najniższą ceną: 130636,80 / Oferta z najwyższą ceną: 173502,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, drobnych - bieżących napraw, odczytów ciepłomierzy oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Stary Folwark, gmina Miedzichowo
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego
Nieruchomości, lokale, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH