PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Prowadzenie stałej konserwacji i bieżącego nadzoru oraz serwisu nad kotłowniami gazową i olejową oraz węzłami cieplnymi w obiektach Politechniki...

Politechnika Wrocławska

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

183076/2014

Opis

Wrocław: Prowadzenie stałej konserwacji i bieżącego nadzoru oraz serwisu nad kotłowniami gazową i olejową oraz węzłami cieplnymi w obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie, znak post.: AC/BZP/38/2014.
Numer ogłoszenia: 183076 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110496 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3202182,3203145, faks 071 3202143.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie stałej konserwacji i bieżącego nadzoru oraz serwisu nad kotłowniami gazową i olejową oraz węzłami cieplnymi w obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie, znak post.: AC/BZP/38/2014..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: USŁUGA: prowadzenie stałej konserwacji i bieżącego nadzoru oraz serwisu nad kotłowniami gazową i olejową oraz węzłami cieplnymi w obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie przez okres 3 lat. Lokalizacja kotłowni i węzłów cieplnych,szczegółowy opis instalacji,wykaz czynności wchodzących w zakres konserwacji oraz częstotliwość prowadzonych prac objętych niniejszym przedmiotem zamówienia znajduje się w Rozdziale II SIWZ. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, data rozpoczęcia 01.07.2014r data zakończenia 30.06.2017r....
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.11.00-7, 50.72.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INVEST- INPRO Sp. z o.o., al. Boya-Żeleńskiego 9, 51-160 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 207000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46887,60
Oferta z najniższą ceną: 46887,60 / Oferta z najwyższą ceną: 113305,24
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZRB/KZB/NDM/Dostawa sprzętu studyjnego na zadanie przebudowa Kasyna w Kazuniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zakup i dostawa do zamawiajacego materiałów biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wólka Kosowska
(mazowieckie)
Przebudowa drogi do oczyszczalni Ornontowice - Południe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH