PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Prowadzenie zajęć w ramach interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego w szkole podstawowej - Nauka przez ciekawość (zajęcia w kl.I-III)

Gmina Podedwórze

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Podedwórze / lubelskie

Numer ogłoszenia

222945/2013

Opis

Podedwórze: Prowadzenie zajęć w ramach interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego w szkole podstawowej - Nauka przez ciekawość (zajęcia w kl.I-III)
Numer ogłoszenia: 222945 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213735 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, woj. lubelskie, tel. 83 379 50 11, faks 83 379 50 08.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć w ramach interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego w szkole podstawowej - Nauka przez ciekawość (zajęcia w kl.I-III).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prowadzenie zajęć w ramach interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego w szkole podstawowej - Nauka przez ciekawość (zajęcia w kl.I-III).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Barbara Sozoniuk, Nowe Mosty 1D/12, 21-222 Podedworze, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10800,00
Oferta z najniższą ceną: 10800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg krajowych (z wyłączeniem A4)...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem byłego internatu położonej w Mrzeżynie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Mrzeżyno
(zachodniopomorskie)
Usługa cateringu na kursy w ramach projektu: Kompetentne wsparcie- kursy doskonalące dla pracowników oświaty
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH