PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego - Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Zamku wraz z budową instalacji sygnalizacji pożaru, urządzeń do...

Powiat Wieruszowski

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wieruszów / łódzkie

Numer ogłoszenia

256210/2014

Opis

Wieruszów: Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego - Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Zamku wraz z budową instalacji sygnalizacji pożaru, urządzeń do usuwania dymu, przebudową instalacji hydrantowej oraz wykonaniem utwardzenia terenu - Etap II.
Numer ogłoszenia: 256210 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215900 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wieruszowski, Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie, tel. 62 78 13 370, 62 78 13 386, faks 62 78 31 963.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego - Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Zamku wraz z budową instalacji sygnalizacji pożaru, urządzeń do usuwania dymu, przebudową instalacji hydrantowej oraz wykonaniem utwardzenia terenu - Etap II..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego - Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Zamku wraz z budową instalacji sygnalizacji pożaru, urządzeń do usuwania dymu, przebudową instalacji hydrantowej oraz wykonaniem utwardzenia terenu - Etap II. Etap II przebudowy obejmuje wykonanie instalacji oddymiania, instalacji sygnalizacji pożaru, malowanie pomieszczeń. W ramach instalacji oddymiania wykonany zostanie m.in.: montaż centrali oddymiania wraz z czujkami dymu, przyciskami RPO, oknami dachowymi otwieranymi siłownikami elektrycznymi ( napięcie pracy 24V DC) okablowaniem i zasilaniem. W ramach systemu sygnalizacji pożaru zostaną zamontowane m.in.: centrala sygnalizacji pożarowej wraz z optyczno-termicznymi czujkami dymu, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, elementami kontrolno-sterującymi, sygnalizatorami optyczno - akustycznymi, okablowaniem i zasilaniem. Malowanie pomieszczeń 882,06m kwadratowych. Roboty będą prowadzone w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.21.00-8, 45.31.56.00-4, 45.45.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKO - BUD Piotr Haraszkiewicz, ul. Warcka 15, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133436,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 140800,10
Oferta z najniższą ceną: 140800,10 / Oferta z najwyższą ceną: 226605,81
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem. Oznaczenie sprawy OZ/D/66/DM/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
ZT3 Gniezno: Wyburzenie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 15 cm. z utylizacją gruzu przy budynku nr 28, zlokalizowanego na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Szkolenia z zaawansowanej obsługi oprogramowania GIS i GIS serwer
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zawoja
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH