PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa chodników w ciągu ulicy Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4333E)

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Jakubowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubochnia / łódzkie

Numer ogłoszenia

18159/2013

Opis

Lubochnia: Przebudowa chodników w ciągu ulicy Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4333E)
Numer ogłoszenia: 18159 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158809 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Jakubowie, , 97-217 Lubochnia, woj. łódzkie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodników w ciągu ulicy Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4333E).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo - kosztorysową: Przebudowa chodników w ciągu ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Maz. (604 m).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REKMEL Henryk Ścibiorek, ul. Zachodnia 4, 97-221 Rokiciny, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 263273,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 192789,43
Oferta z najniższą ceną: 192789,43 / Oferta z najwyższą ceną: 232043,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na wykonanie remontu budynku położonego w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej w ramach Realizacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bobowa
(małopolskie)
Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nieruchomości, budynki inne, inne
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH