PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi gminnej Nr 106002L w miejscowości Dąbrowica oraz drogi wewnętrznej dz. nr 378 w miejscowości Płouszowice-Kolonia

Gmina Jastków

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jastków / lubelskie

Numer ogłoszenia

251205/2014

Opis

Jastków: Przebudowa drogi gminnej Nr 106002L w miejscowości Dąbrowica oraz drogi wewnętrznej dz. nr 378 w miejscowości Płouszowice-Kolonia
Numer ogłoszenia: 251205 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65461 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, woj. lubelskie, tel. 081 5020143, faks 081 5020144.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 106002L w miejscowości Dąbrowica oraz drogi wewnętrznej dz. nr 378 w miejscowości Płouszowice-Kolonia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 106002L (działka Nr 786) w miejscowości Dąbrowica na odcinku od km 0+011 do km 0+438 oraz drogi wewnętrznej ozn. Nr 378 w miejscowości Płouszowice Kolonia na odcinku od km 0+438 do km 0+820
Zakres robót w szczególności obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie rozbiórkowe nawierzchni z kruszywa- wykonanie koryta na poszerzeniu i na całej
szerokości drogi
- wykonanie warstwy osączającej z piasku na poszerzeniu i na całej szerokości drogi
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntocementu na poszerzeniu i na całej szerokości drogi
- wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszkanki mineralno-asfaltowej
- poboczy, oznakowania pionowego oraz robót porządkowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 265915,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 219007,65
Oferta z najniższą ceną: 219007,65 / Oferta z najwyższą ceną: 258968,87
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja i naprawa wyposażenia bazy szkoleniowej w kompleksie wojskowym przy ul. Ułanów 43 w Krakowie Sygn. 72 SZKOL 14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 4 100 000,00 zł
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czernikowo
(kujawsko-pomorskie)
DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubin 1
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH