PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 843586 P MĄKOSZYCE - WIOSKA O DŁUGOŚCI 1500 MB (OD 0+000 DO 1+500)

Urząd Gminy Kobyla Góra

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kobyla Góra / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

49489/2013

Opis

Kobyla Góra: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 843586 P MĄKOSZYCE - WIOSKA O DŁUGOŚCI 1500 MB (OD 0+000 DO 1+500)
Numer ogłoszenia: 49489 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83408 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kobyla Góra, pl. Wiosny Ludów 1, 63-507 Kobyla Góra, woj. wielkopolskie, tel. 062 7316283, faks 062 7316283.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 843586 P MĄKOSZYCE - WIOSKA O DŁUGOŚCI 1500 MB (OD 0+000 DO 1+500).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane polagajace na przebudowie drogi gminnej nr 843586P Mąkoszyce - Wioska o długości 1500 mb ( od 0+000 do 1+500) zgodnie z załaczona dokumentacją. Zakres obejmuje modernizację drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej,.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SIDROG Sp. Z o.o., Domaniew 9, 98-235 Blaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305403,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 375645,94
Oferta z najniższą ceną: 375645,94 / Oferta z najwyższą ceną: 470556,75
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Zakup urządzeń na potrzeby rozbudowy macierzy dyskowych Fujitsu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Olkusz Gmina obręby...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH