PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi leśnej L3/211 w leśnictwie Zielona

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koszęcin / śląskie

Numer ogłoszenia

279574/2012

Opis

Koszęcin: Przebudowa drogi leśnej L3/211 w leśnictwie Zielona
Numer ogłoszenia: 279574 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207600 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, woj. śląskie, tel. 034 3524525, 3524526, 3524527, faks 034 3576259.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi leśnej L3/211 w leśnictwie Zielona.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej na długości 1274 mb obejmująca karczowanie pni, rozbiórkę istniejących przepustów, wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża, wykonanie przepustów, ułożenie warstw konstrukcyjnych drogi oraz wykonanie przydrożnych rowów odwadniających.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe RAD-TOM Tomasz Jadach i Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLS Adam Benski, ul.Zielona 11, 42-284 Herby, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 291497,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 287003,83
Oferta z najniższą ceną: 287003,83 / Oferta z najwyższą ceną: 467680,07
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 26-930 Garbatka-Letnisko, Garbatka Długa
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Kozienice
(mazowieckie)
przetarg na najem lokalu użytkowego
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Świdnik
(lubelskie)
zakup aparatów ultrasonograficznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH