PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3572P Goździn - Gradowice - Wielichowo, tj. przebudowa niwelety jezdni na odcinku od miejscowości Gradowice do...

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Wlkp.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Grodzisk Wielkopolski / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

181237/2013

Opis

Grodzisk Wielkopolski: Przebudowa drogi powiatowej nr 3572P Goździn - Gradowice - Wielichowo, tj. przebudowa niwelety jezdni na odcinku od miejscowości Gradowice do miejscowości Wielichowo.
Numer ogłoszenia: 181237 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272734 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Wlkp., ul. Rakoniewicka 40/5, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. (061) 4446385, faks (061) 4448696.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 3572P Goździn - Gradowice - Wielichowo, tj. przebudowa niwelety jezdni na odcinku od miejscowości Gradowice do miejscowości Wielichowo..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3572P Goździn - Gradowice - Wielichowo, tj. przebudowa niwelety jezdni na odcinku od miejscowości Gradowice do miejscowości Wielichowo na powierzchni około 1.000 m2, polegająca na: - rozebraniu nawierzchni bitumicznej grubości 1-5 cm (frezowanie), - oczyszczeniu nawierzchni bitumicznej szczotką mechaniczną, - skropieniu warstwy emulsją asfaltową 50% w ilości 0,50 kg/m2, - położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S lepiszcze asfaltowe D-50/70, wg WT-2 KR3 grubości 4 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakres, rodzaj i ilość robót zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz formularz cenowy (zał. nr 2)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POL-DRÓG Kościan Spółka z o.o., Bonikowo, ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35926,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31900,00
Oferta z najniższą ceną: 31900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Prace konserwatorskie rzeźby Diana
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łańcut
(podkarpackie)
Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę drewnianą w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Syndyk Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oferuje do...
Ruchomości, oferty biznesowe, pojazdy specjalistyczne, inne
Wałbrzych
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH