PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PRZEBUDOWA FRAGMENTU DROGI GMINNEJ ORAZ PLACU PRZED BUDYNKIEM OSP w KRZCZONOWIE.

Gmina i Miasto Drzewica

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Drzewica / łódzkie

Numer ogłoszenia

51297/2013

Opis

Drzewica: PRZEBUDOWA FRAGMENTU DROGI GMINNEJ ORAZ PLACU PRZED BUDYNKIEM OSP w KRZCZONOWIE.
Numer ogłoszenia: 51297 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60468 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA FRAGMENTU DROGI GMINNEJ ORAZ PLACU PRZED BUDYNKIEM OSP w KRZCZONOWIE..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie następujących robót :
1.Rozbiórka części istn. nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową-10 m2,
2.Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-bitumicznej - 65 t,
3.Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 503 m2
4.Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm - 867 m2,
5.Montaż krawężników 15x30 cm - 213 m,
6.Obrzeża betonowe 20 x 6 cm - 381 m
7.Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr 8 cm - 224 m2,
8.Wykonanie ścieków z płyt betonowych 50x50x7 cm - 80 m2,
9.Regulacja pionowa studzienek oraz wpustów - 20 szt,
10.Montaż tablic i znaków odblaskowych - 20 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121903,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 112188,60
Oferta z najniższą ceną: 112188,60 / Oferta z najwyższą ceną: 141414,21
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
usługa modyfikacji modułu Zbiorczej Ewidencji Mienia Skarbu Państwa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Wieliczka
(małopolskie)
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Zielona góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH