PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa hali magazynowej Wrocławskiego Teatru Współczesnego we Wrocławiu, ul. Kobierzycka 20d. ETAP I - rozbudowa instalacji elektrycznej,...

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

53121/2014

Opis

Wrocław: Przebudowa hali magazynowej Wrocławskiego Teatru Współczesnego we Wrocławiu, ul. Kobierzycka 20d. ETAP I - rozbudowa instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wod-kan w pomieszczeniu malowania dekoracji, rozbudowa instalacji gazowej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z wymianą kotła gazowego
Numer ogłoszenia: 53121 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33911 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego, ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3588900, faks 071 3688955.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa hali magazynowej Wrocławskiego Teatru Współczesnego we Wrocławiu, ul. Kobierzycka 20d. ETAP I - rozbudowa instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wod-kan w pomieszczeniu malowania dekoracji, rozbudowa instalacji gazowej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z wymianą kotła gazowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa hali magazynowej Wrocławskiego Teatru Współczesnego we Wrocławiu, ul. Kobierzycka 20d. ETAP I - rozbudowa instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wod-kan w pomieszczeniu malowania dekoracji, rozbudowa instalacji gazowej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z wymianą kotła gazowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.33.33.11-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Blue Spring sp. z o.o., ul. Sułowska 22b, 51-180 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 86296,00
Oferta z najniższą ceną: 86296,00 / Oferta z najwyższą ceną: 153966,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WZZ/ZP-D-27/2011 sprzet ogrodniczy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łaskarzew
(mazowieckie)
Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pułtusk
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH