PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa i remont lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja 52 w Nowogardzie dotyczy tylko lokalu A

Zarząd Budynków Komunalnych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowogard / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

255090/2014

Opis

Nowogard: Przebudowa i remont lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja 52 w Nowogardzie dotyczy tylko lokalu A
Numer ogłoszenia: 255090 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207862 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. 700-lecia 14, 72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 39 26 267, faks 91 39 26 265.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja 52 w Nowogardzie dotyczy tylko lokalu A.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i remont lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja 52 w Nowogardzie dotyczy tylko lokalu A Zakres robót obejmuje: 1.Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe 2.Roboty murowe 3.ścian i sufitów, malowanie 4.Roboty z płyt gipsowo kartonowych 5.Podłogi i posadzki 6.Montaż stolarki drzwiowej i okiennej 7.Wykonanie instalacji sanitarnej; wod-kan. ,gazowej ,centralnego ogrzewania 8.Wykonanie instalacji elektrycznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.41-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PP Usługi Budowlane Przemysław Przybylski, Chlebówko 5/1, Stara Dąbrowa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115740,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 102600,00
Oferta z najniższą ceną: 102600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118616,43
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pisz
(warmińsko-mazurskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Lipsku
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Lipsko
(mazowieckie)
Roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00036.2013 z dnia 01.10.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH