PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa i remont sal wiejskich w miejscowościach Niedźwiedź i Turze-Kochłowy

Miasto i Gmina Ostrzeszów

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostrzeszów / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

246747/2014

Opis

Ostrzeszów: Przebudowa i remont sal wiejskich w miejscowościach Niedźwiedź i Turze-Kochłowy
Numer ogłoszenia: 246747 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335302 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie, tel. 62 7320600, faks 62 7320601.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont sal wiejskich w miejscowościach Niedźwiedź i Turze-Kochłowy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont sal wiejskich w miejscowościach Niedźwiedź i Turze - Kochłowy na terenie gminy Ostrzeszów. 2.Zamówienie zostało podzielone na dwie następujące części: Część NR 1 - Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Niedźwiedź. Obiekt o kubaturze 1638,56 m3 i powierzchni zabudowy 404,18 m2. Zamówienie dotyczy przebudowy i remontu pomieszczeń użytkowych, dachu oraz instalacji i obejmuje: - wymianę konstrukcji dachu z pokryciem, - przebudowę wewnętrznych ścianek w obiekcie, - przebudowę zaplecza sanitarnego, - modernizację kuchni i zaplecza kuchennego, - modernizację sali, - wymianę instalacji elektrycznej, - wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z kotłownią, - modernizację kanalizacji i instalacji wody. Część NR 2 - Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Turze - Kochłowy. Obiekt o kubaturze 1812,00 m3 i powierzchni zabudowy 427,50 m2. Zamówienie dotyczy przebudowy i remontu pomieszczeń użytkowych, dachu oraz instalacji i obejmuje: - wykonanie pokrycia dachowego, - remont zaplecza sanitarnego, - przebudowę i modernizację kuchni i zaplecza kuchennego, - modernizację sali, - wymianę instalacji elektrycznej, - wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z kotłownią, - modernizacja kanalizacji i instalacji wody. 3. Opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót (załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej również specyfikacją), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do specyfikacji) oraz postanowienia wzoru umowy (wzór umowy - załącznik nr 11 do specyfikacji) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia KOM.271.11.2014.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9, 45.42.11.46-9, 44.22.10.00-5, 45.26.25.20-2, 45.41.00.00-4, 45.43.22.10-9, 45.43.21.00-5, 42.21.41.00-0, 45.44.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.10.00-0, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Niedźwiedź
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługowy Zakład Murarski Andrzej Kasprzak, Lewków ul.Krótka 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 371216,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 369129,90
Oferta z najniższą ceną: 369129,90 / Oferta z najwyższą ceną: 520165,66
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Turze - Kochłowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługowy Zakład Murarski Andrzej Kasprzak, Lewków ul.Krótka 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 368607,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 383060,87
Oferta z najniższą ceną: 383060,87 / Oferta z najwyższą ceną: 526813,29
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Łaguszów gm. przyłęk
(mazowieckie)
Wynajem garaży blaszanych w nowo wybudowanym kompleksie garażowym przy ul. Mickiewicza w Częstochowie
Nieruchomości, budynki inne, inne
Częstochowa
(śląskie)
Rehabilitacja w Dziemianach- zakup sprzętu komputerowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kościerzyna
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH