PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa i rozbudowa ul. Ogrodowej w Mogilnie oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej - I etap

Gmina Mogilno

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mogilno / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

289536/2012

Opis

Mogilno: Przebudowa i rozbudowa ul. Ogrodowej w Mogilnie
oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej - I etap
Numer ogłoszenia: 289536 - 2012; data zamieszczenia: 07.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148635 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3185520, faks 052 3152693.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa ul. Ogrodowej w Mogilnie
oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej - I etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane i inne prace w zakresie:
1. Branża drogowa:
- przebudowa odcinka istniejącej nawierzchni ulicy Ogrodowej w Mogilnie na nawierzchnię bitumiczną;
- budowa nawierzchni ulicy Ogrodowej z betonowej kostki brukowej;
- budowa nawierzchni chodników;
- przebudowa nawierzchni zjazdów indywidualnych;
- przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

2. Branża sanitarna:
Wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w Mogilnie poprzez:
- włączenie przyłączy do projektowanego odcinka kanału deszczowego w ul. Ogrodowej - jako przedłużenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
- włączenie (na ostro) do istniejących kanałów deszczowych;
- włączenie projektowanych przyłączy, poprzez projektowaną studnię rewizyjną na istniejącym kanale deszczowym.

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 5 - Przedmiar robót
i załącznik nr 7 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Wielobranżowa EL-DOM, Elżbieta Urbańska, ul. Nastrojowa 6, 85-830 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 538830,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 399482,32
Oferta z najniższą ceną: 399482,32 / Oferta z najwyższą ceną: 437823,10
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wymiana kanalizacji deszczowej zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konarskiego przy ul. Okopowej 55a w Warszawie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa dostarczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g oraz usługa kurierska dla UKSW w Warszawie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawy drobnego sprzętu medycznego j.uż.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH