PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa istniejących budynków biurowych i gospodarczych na lokale socjalne na Osiedlu Świerczów w Lubniewicach - III etap

Gmina Lubniewice

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubniewice / lubuskie

Numer ogłoszenia

117338/2013

Opis

Lubniewice: Przebudowa istniejących budynków biurowych i gospodarczych na lokale socjalne na Osiedlu Świerczów w Lubniewicach - III etap
Numer ogłoszenia: 117338 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51156 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, woj. lubuskie, tel. 95 755 70 52, faks 95 755 70 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejących budynków biurowych i gospodarczych na lokale socjalne na Osiedlu Świerczów w Lubniewicach - III etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót budowlanych - budynek biurowy:
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej,
- wymiana istniejących drzwi stalowych na drzwi PCV,
- wykonanie ocieplenia płytami styropianowymi gr. 12 cm ułożonymi na klej wraz z ich zamocowaniem do ściany kołkami plastikowymi - 334 m2,
- wykonanie tynku strukturalnego wraz z zagruntowaniem powierzchni,
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej typu polbruk grubości 6 cm na podsypce z gruntocementów,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z gruntocementów,
- ułożenie obrzeży trawnikowych wokół chodnika i przy opasce..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.42.11.00-5, 45.44.30.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TADBUD Zakład Ogólnobudowlany Józef Żybura, Chwalęcice, ul. Lotniskowa 8, 66-415 Kłodawa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60656,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 52762,32
Oferta z najniższą ceną: 52762,32 / Oferta z najwyższą ceną: 74054,19
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice polegającej na budowie chodnika w m. Skołoszów w km 1+856 do km 2+150
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jarosław
(podkarpackie)
Pierwsza licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Sosnowiec
(śląskie)
Zadanie 1 Remont drogi gminnej 326007 T Grudzyny - Zawale Niegosławskie w km 1 + 640 do km 2 + 166 plus...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Imielno
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH