PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości trzęsów (obręb ewidencyjny Marchwacz Kolonia) o dłg. 0,310 km

Gmina Szczytniki

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczytniki / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

87262/2015

Opis

Szczytniki: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości trzęsów (obręb ewidencyjny Marchwacz Kolonia) o dłg. 0,310 km
Numer ogłoszenia: 87262 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54262 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7625001, faks 62 7625274.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości trzęsów (obręb ewidencyjny Marchwacz Kolonia) o dłg. 0,310 km.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzęsów (obręb ewidencyjny Marchwacz Kolonia) o dłg. 0,310 km, w tym : a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów, zabezpieczenie znaków geodezyjnych, b) przepusty pod drogą, c) roboty ziemne, w tym mechaniczne plantowanie terenu, korytowanie, rowy odwadniające,d) jezdnia, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR1-KR2 grubość warstwy ścieralnej 4 cm, e) oznakowanie pionowe, w tym słupki do znaków drogowych, pionowe znaki drogowe, f) roboty wykończeniowe, w tym formowanie poboczy, plantowanie poboczy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ROL-DRÓG Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane inż. Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71688,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 72404,57
Oferta z najniższą ceną: 72404,57 / Oferta z najwyższą ceną: 105241,26
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utrzymanie targowiska gminnego w msc. Rząśnik.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rząśnik
(mazowieckie)
Remont placu manewrowego przed budynkiem OSP w Ostrowie Lubelskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrów Lubelski
(lubelskie)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH