PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 w Krakowie przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym : Nowa Huta - etap II. Numer sprawy:...

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

152011/2013

Opis

Kraków: Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 w Krakowie przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym : Nowa Huta - etap II. Numer sprawy: NZ.273.71.2013.AMA
Numer ogłoszenia: 152011 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181902 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 616-64-40, faks 0-12 616-64-00.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 w Krakowie przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym : Nowa Huta - etap II. Numer sprawy: NZ.273.71.2013.AMA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 w Krakowie, przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym : Nowa Huta - etap II. 2) Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi na płycie CD: przedmiarem robót, projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi zał. 6 do SIWZ. 3) Na wykonane roboty budowlane i materiały Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji oraz 60 miesięcy gwarancji na nawierzchnie poliuretanowe. 4) W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.51-8, 45.23.32.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3399482,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1996893,67
Oferta z najniższą ceną: 1996893,67 / Oferta z najwyższą ceną: 2375632,09
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na najem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury
Nieruchomości, lokale, przetarg
Warszawa
(mazowieckie)
PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ PN. JĘZYK POLSKI
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
NIeruchomość gruntowa pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Nieruchomości, działki budowlane, inne
Gorzów wlkp.
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH