PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa odcinka ulicy Nowe Osiedle

Gmina Miasta Rypina

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rypin / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

155095/2013

Opis

Rypin: Przebudowa odcinka ulicy Nowe Osiedle
Numer ogłoszenia: 155095 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137615 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Rypina, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 280 96 19, faks 54 280 96 54.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka ulicy Nowe Osiedle.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni istniejącego odcinka ul. Nowe Osiedle (działki nr geod. 832/128 i 839/1) pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Dworcową i Cholewińskiego. Zakres robót obejmuje m.in.: 1. Przełożenie istniejących krawężników granitowych w ilości ok. 165 mb. 2. Przełożenie istniejących krawężników betonowych w ilości ok. 70 mb. 3. Rozbiórkę i wykonanie nowych krawężników betonowych w ilości ok. 135 mb. 4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych składających się z dwóch warstw wiążącej gr. 4 cm i ścieralnej gr. 4 cm z wcześniejszym przygotowaniem i regulacją istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości ok. 1 300 m2. 5. Wymianę istniejących studzienek ściekowych w ilości 5 szt. 6. Regulację urządzeń podziemnych - studzienek włazowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ilości 11 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.52-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113179,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 140199,94
Oferta z najniższą ceną: 140199,94 / Oferta z najwyższą ceną: 140199,94
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont podłogi w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Leszno
(mazowieckie)
Przeprowadzenie staży krajowych w przemyśle lub w jednostkach badawczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa monitora do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca. ZOZ/ZP/5/02/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Pińczów
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH