PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa pomieszczeń gimnazjum w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie

Gmina Cieszanów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Cieszanów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

314190/2013

Opis

Cieszanów: Przebudowa pomieszczeń gimnazjum w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie
Numer ogłoszenia: 314190 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238244 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie, tel. 016 6311076, faks 016 6311440.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń gimnazjum w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa pomieszczeń gimnazjum w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie zgodnie z dokumentacją techniczna..45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zenon Kociołek ZEN-BUD Łukawiec 142D 37-626 Łukawiec, Łukawiec142D, 37-626 Łukawiec 142D, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 222357,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 268706,00
Oferta z najniższą ceną: 268706,00 / Oferta z najwyższą ceną: 419348,08
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Biskupiec
(warmińsko-mazurskie)
Remont drogi wjazdowej i chodnika wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej 13 w Goczałkowicach-Zdroju
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Goczałkowice-Zdrój
(śląskie)
Wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Miasto Ustka w 2012 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ustka
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH