PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa przepustu ramowego w m. Trojanów w ciągu drogi nr 2257W Dąbrowa - Trojanów w km 3+150

Zarząd Dróg Powiatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mińsk Mazowiecki / mazowieckie

Numer ogłoszenia

273700/2014

Opis

Mińsk Mazowiecki: Przebudowa przepustu ramowego w m. Trojanów w ciągu drogi nr 2257W Dąbrowa - Trojanów w km 3+150
Numer ogłoszenia: 273700 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216004 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7582891, faks 025 7582891.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa przepustu ramowego w m. Trojanów w ciągu drogi nr 2257W Dąbrowa - Trojanów w km 3+150.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Powyższa przebudowa będzie obejmowała min. rozbiórkę istniejącego przepustu i warstw konstrukcyjnych istniejącej drogi nad nim wraz z rozbiórką bariery drogowej i murku oporowego. Wykonanie robót budowlanych będzie polegało na wykonaniu stalowej konstrukcji wielopłaszczyznowej z arkuszy blach karbowanych o świetle poziomym 2,48 m i pionowym 1,79 m wraz z głowicami żelbetowymi zespolonymi z konstrukcją przepustu poprzez stalowe kotwy. Ponadto odtworzona zostanie korona drogi na przepuście i na bezpośrednich dojazdach. W ramach przebudowy będzie wykonane umocnienie głowic przepustu oraz koryta rzeki na wlocie i wylocie geokratą wypełnioną żwirem oraz skarp ażurowymi płytami betonowymi, ponadto zostaną zamontowane bariery..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.11.27.30-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TAR-POL, Tomasz Jaworski, ul. Lipowa 2, Targówka, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 356633,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 181163,11
Oferta z najniższą ceną: 181163,11 / Oferta z najwyższą ceną: 269724,22
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzanie przeglądów oraz czyszczenie wszystkich przewodów kominowych w budynkach komunalnych zarządzanych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Wymiana nawierzchni utwardzonej na terenie Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Parkowej 12 w Grudziądzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Grudziądz
(kujawsko-pomorskie)
Remont pomieszczenia Laboratorium WIOŚ w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH