PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa sal chorych na I piętrze budynku wraz z wydzieleniem sanitariatów w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala...

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

250321/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 250321 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 243889 - 2013 data 18.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 424 71 21,012 424 70 46, fax. 012 424 71 22, 012 424 71 20.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał w należyty sposób, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania obejmujące swoim zakresem rozbudowę lub przebudowę obiektu służby zdrowia (roboty budowlane, instalacje wentylacji, klimatyzacji, wod-kan, c.o., gazów medycznych, elektryczne) o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, w tym 1 zadanie w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, w których mowa w punkcie III.4.1) ogłoszenia o zamówieniu.
W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał w należyty sposób, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania obejmujące swoim zakresem rozbudowę lub przebudowę obiektu służby zdrowia (roboty budowlane, instalacje wentylacji, klimatyzacji, wod-kan, c.o., gazów medycznych, elektryczne) o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, w tym 1 zadanie w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, w których mowa w punkcie III.4.1) ogłoszenia o zamówieniu.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Działka nr 457/7 obręb Wojciechów
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Lwówek śląski
(dolnośląskie)
Kursy zawodowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebini, ul. 1 Maja 60 w 2013 roku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Trzebinia
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH