PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 203 z droga powiatową nr 3741Z wraz dojazdami w m. Postomino

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koszalin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

174175/2014

Opis

Koszalin: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 203 z droga powiatową nr 3741Z wraz dojazdami w m. Postomino
Numer ogłoszenia: 174175 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147883 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3427831, faks 094 3424328.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 203 z droga powiatową nr 3741Z wraz dojazdami w m. Postomino.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 203 z drogą powiatową nr 3741Z wraz z dojazdami w m. Postomino. W zakresie zamówienia ujęte zostały roboty z branży drogowej, mające na celu zmianę geometrii skrzyżowania wraz z organizacją ruchu, a także roboty z branży telekomunikacyjnej mające na celu przebudowę sieci teleinformatycznej kolidującej z projektowaną przebudową skrzyżowania w m. Postomino.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.28-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Janusz Kłosowski, ul. Zwyciestwa 16, 75-033 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1925121,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1147152,85
Oferta z najniższą ceną: 1147152,85 / Oferta z najwyższą ceną: 1316349,08
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa owoców i warzyw dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jasło
(podkarpackie)
wykonanie prac budowlanych w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Oleśnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH