PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Dulowej wraz z odwodnieniem (etap III)

Gmina Trzebinia

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Trzebinia / małopolskie

Numer ogłoszenia

167975/2014

Opis

Trzebinia: Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Dulowej wraz
z odwodnieniem (etap III)
Numer ogłoszenia: 167975 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143283 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebinia, ul. Józefa Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie, tel. 32 6121227, faks 32 6121147.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Dulowej wraz
z odwodnieniem (etap III).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odwodnienie korpusu drogowego, kanał z rur PVC o średnicy 250 mm i długości ok. 200 m,zabudowa krawężnika na ławie betonowej o długości ok. 478,00 m oraz obrzeży betonowych o długości ok. 36,00 m, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni ok. 850,00 m2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.21.30-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM
Wiesław Słowik, ul. Czarny Las 4 Kwaczała, 32-566 Alwernia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305900,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 236884,16
Oferta z najniższą ceną: 236884,16 / Oferta z najwyższą ceną: 318846,15
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zabudowa windy osobowej w budynku biurowo-usługowym przy ul. Pocztowej 16 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(inne)
Usługa wykonania rutynowych oznaczeń laboratoryjnych dla I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul....
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH