PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa ul. Krzywej w Strumieniu w ramach zadania inwestycyjnego Budowa dróg w Gminie Strumień

Urząd Miejski w Strumieniu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Strumień / śląskie

Numer ogłoszenia

226723/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 226723 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 225373 - 2013 data 28.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Strumieniu, Rynek 4, 43-246 Strumień, woj. śląskie, tel. 0-33 8570142, fax. 0-33 8570247.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ remont drogi o wartości całkowitej min. 100 000,00 zł brutto każda.
Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ remont drogi, parkingu, miejsc postojowych, chodników, placów manewrowych, ciągów pieszo jezdnych lub innych ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi o wartości całkowitej min. 100 000,00 zł brutto każda.
Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 1..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 1..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa owoców i warzyw dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jasło
(podkarpackie)
wykonanie prac budowlanych w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Oleśnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH