PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa ulicy Akacjowej w Balicach - etap I

Urząd Gminy Zabierzów

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zabierzów / małopolskie

Numer ogłoszenia

297706/2014

Opis

Zabierzów: Przebudowa ulicy Akacjowej w Balicach - etap I
Numer ogłoszenia: 297706 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240916 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów, woj. małopolskie, tel. 12 285 21 16, faks 12 285 21 09.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Akacjowej w Balicach - etap I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Akacjowej w Balicach - etap I.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.23.10-8, 45.23.11.10-9, 45.23.12.20-3, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TROBUD Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy Jadwiga Trojszczak, Zerwana 56, 32-091 Michałowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1759900,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1882000,14
Oferta z najniższą ceną: 1882000,14 / Oferta z najwyższą ceną: 2837456,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup i dostawa pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Zorganizowanie przewozu i przelotu lotniczego do krajów europejskich dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bytom
(śląskie)
Dokończenie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kąty Wrocławskie
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH