PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przedłużenie wsparcia technicznego dla urządzeń UTM

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

127895/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 127895 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127277 - 2013 data 28.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8540500, fax. 061 8521948.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.IV.3.
W ogłoszeniu jest: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
W ogłoszeniu powinno być: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niS 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo Se uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoSenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niS 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niS 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: . nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niS 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo Se uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoSenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niS 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niS 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliw i akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Licytacja na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym jednokondygnacyjnym położonej w Tanowie przy ul....
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Tanowo
(zachodniopomorskie)
Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2014 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Siemiatycze
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH