PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji pn....

Uniwersytet Jagielloński

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

129039/2013

Opis

Kraków: Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji pn. Współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego z pracodawcami odbywającej się w dniu 25 czerwca 2013 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 w Krakowie. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Numer ogłoszenia: 129039 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116675 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji pn. Współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego z pracodawcami odbywającej się w dniu 25 czerwca 2013 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 w Krakowie. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji pn. Współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego z pracodawcami odbywającej się w dniu 25 czerwca 2013 r. w Auli Głównej Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 w Krakowie .
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.52.00.00-1, 55.32.10.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt nr UDA-POKL 4.01.01-00-089/11-00.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hotel LECH Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Renata Lech, Jan Lech Spółka Jawna, Siedlec 151, 32-744 Łapczyca, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19025,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5760,00
Oferta z najniższą ceną: 5760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie analiz rynkowych i biznes planów dla innowacyjnych pomysłów zgłaszanych w ramach projektu pn. Utworzenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Zbrzycę w miejscowości Widno wraz z dojazdami
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Leśno
(pomorskie)
Modernizację systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krempna
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH