PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, zestawów komputerowych oraz akcesoriów dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki...

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

4563/2015

Opis

Gdańsk: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, zestawów komputerowych oraz akcesoriów dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Numer ogłoszenia: 4563 - 2015; data zamieszczenia: 13.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241543 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 17 75, faks +48 58 347 17 75.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, zestawów komputerowych oraz akcesoriów dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa obejmuje: Część 1 a) laptop - 1szt. Część 2 a) dysk SSD - 1 szt. Część 3 a) laptopy - 3 szt. Część 4 a) zestawy komputerowe - 2 kpl., b) monitor -1 szt. , c) klawiatura - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach od nr 6.1 do nr 6.4 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.41.00-9, 30.23.13.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Dysk SSD - 1 szt
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Admotion Sp. z o. o., ul. Hallera 23, 81-455 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1219,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 937,00
Oferta z najniższą ceną: 937,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1082,40
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Laptopy - 3 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Komputronik S. A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16195,41
Oferta z najniższą ceną: 16195,41 / Oferta z najwyższą ceną: 19077,30
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zestawy komputerowe - 2 kpl., monitor -1 szt. , klawiatura - 1 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Koncept Sp. z o. o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8470,60
Oferta z najniższą ceną: 8470,60 / Oferta z najwyższą ceną: 9776,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2014 r. - zamówienie uzupełniające
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Syrynia
(śląskie)
Dostawa systemu do rejestracji i analizy ruchu człowieka oraz dostawa zestawu kamer cyfrowych i rozbudowa systemu do analizy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Krosno
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH