PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego front, lewa oficyna i budynku...

Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście "Kamińskiego"

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

101839/2012

Opis

Łódź: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego front, lewa oficyna i budynku gospodarczego w Łodzi przy ul. Wschodniej 40
Numer ogłoszenia: 101839 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73781 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście "Kamińskiego", ul. Kamińskiego 6, 91-427 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 679 16 11, faks 42 678 93 71.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego front, lewa oficyna i budynku gospodarczego w Łodzi przy ul. Wschodniej 40.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego front, lewa oficyna i budynku gospodarczego w Łodzi przy ul. Wschodniej 40 zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, którą stanowi załącznik nr 1, przedmiarem robót (załącznik nr 2) oraz dokumentacją techniczną (załącznik nr 10) . Budynek jest zasiedlony.
Zakres prac obejmuje:
- roboty rozbiórkowe
demontaż elementów pokrycia dachu i więźby dachowej
demontaż stolarki otworowej
rozebranie posadzek i stopni drewnianych
rozebranie ścian i elementów murowanych
demontaż elementów instalacji sanitarnych
demontaż elementów instalacji elektrycznych
wywiezienie i utylizacja elementów z rozbiórki
- roboty ogólnobudowlane
roboty ziemne - odkrywkowe fundamentów
oczyszczenie i izolacja fundamentów
przebudowa i wzmocnienie istniejących ścian murowanych oraz stropów ceramicznych
kontrola i przemurowanie przewodów kominowych
wymiana lub wzmocnienie stropu nad piwnicą, wzmocnienie stropów między kondygnacjami + remont schodów do piwnicy
wykonanie elementów konstrukcji drewnianej dachu
wykonanie pokrycia dachu wraz z elementami odwodnienia
montaż elementów otworowych (okna, drzwi, bramy) oraz elementów okuć, balustrad i daszku nad wejściem
uzupełnienie i renowacja tynków wewnętrznych
wykonanie okładzin z płyt g-k
wykonanie wylewek i okładzin ścian, posadzek oraz schodów
roboty malarskie
roboty elewacyjne
remont nawierzchni podwórka
uzupełnienie ogrodzenia
- roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą + węzeł cieplny
wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą
wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą
- roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych
wykonanie instalacji wewnętrznej, oświetleniowej wraz z osprzętem
wykonanie instalacji domofonowej wraz z osprzętem.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.40-2, 45.11.13.00-1, 45.21.10.00-9, 45.21.13.40-4, 45.21.13.41-1, 45.26.10.00-4, 45.26.21.00-2, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.44.21.10-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zaklad Remontowo -Budowlany Kowalczyk, ul. J. Molla 17/19, 94-254 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2079943,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1658971,82
Oferta z najniższą ceną: 1560892,03 / Oferta z najwyższą ceną: 1882093,11
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Postępowanie przetargowe na najem pomieszczeń
Nieruchomości, lokale, przetarg
Chęciny
(świętokrzyskie)
dostawa wraz z instalacją dwóch projektorów multimedialnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pensjonat 5 Dębów położony w Międzyzdrojach na sprzedaż
Nieruchomości, budynki inne, inne
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH