PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przedmiotem zamówienia ZM 12/230/2012 jest zakup wraz z dostawą pieczywa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach....

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Puławy / lubelskie

Numer ogłoszenia

70695/2012

Opis

Puławy: Przedmiotem zamówienia ZM 12/230/2012 jest zakup wraz z dostawą pieczywa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..
Numer ogłoszenia: 70695 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74954 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8877023, faks 081 8877023.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia ZM 12/230/2012 jest zakup wraz z dostawą pieczywa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych...
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia ZM 12/230/2012 jest zakup wraz z dostawą pieczywa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zakup wraz z dostawą pieczywa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych MISTER Sp. Jawna, Jeziorko 99c, 26-006 Nowa Słupia, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 60311,50
Oferta z najniższą ceną: 60311,50 / Oferta z najwyższą ceną: 113875,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice - rejon nr 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Gliwice
(śląskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
Budowa sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia ulicznego ul. Robotniczej w Studzionce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pszczyna
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH