PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przedstawiciel handlowy

Powiatowy Urząd Pracy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Włocławek / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

150456/2014

Opis

Włocławek: Przedstawiciel handlowy
Numer ogłoszenia: 150456 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112940 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kapitulna 24, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 234 00 89, faks 054 231 07 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedstawiciel handlowy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia obejmującego zajęcia z zakresu pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego. Program szkolenia powinien być tak skonstruowany, aby udział w kursie umożliwił uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze przedstawiciela handlowego lub na stanowiskach pokrewnych. Program musi obejmować zajęcia z obsługi komputera i kas fiskalnych. 2. Szkoleniem będą objęte osoby bezrobotne i/lub poszukujące pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które zostaną skierowane na szkolenie po przeprowadzeniu naboru i kwalifikacji. 3. Liczba uczestników: minimum 1 maksimum 2 grupy od 10 do 15 osób. 4. Wymagana liczba godzin zegarowych szkolenia dla każdego uczestnika: 150 + egzamin do 3 godzin zegarowych. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach projektu Po pierwsze - praca !współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Edukacji i Kultury ZENIT, Okrzei 5, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11400,00
Oferta z najniższą ceną: 11400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Radomsku przy ul. Kołłątaja 12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Radomsko
(łódzkie)
ZAKUP i DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO i OLEJU OPAŁOWEGO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Roboty remontowe konstrukcji galerii nawęglania.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koluszki
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH