PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie kursów doskonalenia zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Zabrzu w roku szkolnym 2014/2015, realizowanego w ramach...

Miasto Zabrze

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zabrze / śląskie

Numer ogłoszenia

333792/2014

Opis

Zabrze: Przeprowadzenie kursów doskonalenia zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Zabrzu w roku szkolnym 2014/2015, realizowanego w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie.
Numer ogłoszenia: 333792 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251102 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 3733537, 2710011, faks 32 3733427, 2710818.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów doskonalenia zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Zabrzu w roku szkolnym 2014/2015, realizowanego w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B, operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, ECDL Core, Auto CAD, SEP i stylizacji paznokci dla uczniów zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie realizowane jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 4   Nazwa: Przeprowadzenie kursu SEP dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Zabrzu w roku szkolnym 2014/2015.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8833,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4890,00
Oferta z najniższą ceną: 4160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9858,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zmiana sposobu użytkowania szkoły na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku podlegającego przebudowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bartoszyce
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jarosław
(podkarpackie)
Przetarg nieograniczony na organizację przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wałbrzych
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH