PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie kursów: Przedmiarowanie i kosztorysowanie w programie ZUZIA w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

10182/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 10182 - 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7948 - 2012 data 10.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4100215, 4188510, fax. 012 4104390.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2012, 2013, 2014 w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce kursów przedmiarowania i kosztorysowania w programie Zuzia dla uczniów krakowskich szkół o profilu zawodowym zakończonych uzyskaniem przez nich zaświadczeń potwierdzających ukończenie w.w kursów.
Podstawą wydania w.w zaświadczenia dla każdego z uczestników kursów będzie przystąpienie do zorganizowanego przez Wykonawcę egzaminu wewnętrznego. Do przystąpienia do egzaminu wewnętrznego uprawnieni będą uczestnicy, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie(obecność na zajęciach kursu) .Po uzyskaiu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego uczestnicy otrzymają certyfikat z wymienionymi umiejętnościami jakie nabyli w trakcie realizowanego programu kursu.
Liczba kursów : 3 w tym:
- 2012 roku : 1 ,
- 2013 roku : 1 ,
- 2014 roku : 1.
Liczba uczestników jednego kursu ; 10
Łączna ilość godzin lekcyjnych (45 min) w ramach jednego kursu wynosi - 40
Kursy odbywać się będą jeden raz w tygodniu po pięć godzin. Dopuszcza się zorganizowanie kursów w soboty. Terminy kursów muszą być dostosowane do obowiązujących godzin lekcyjnych uczestników. Dopuszcza się zorganizowanie kursów w innych terminach w uzgodnieniu z Liderem szkolnym projektu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącej aktualizacji programu, o którym mowa w ust. 7 z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w tym roszczenia finansowe.
W trakcie trwania kursów opiekę nad uczestnikami ponosi Wykonawca. Tym samym ponosi on pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.
Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie zapewnia bazę dydaktyczną niezbędną do przeprowadzenia kursów ( komputery + oprogramowanie). Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania oprogramowania na stanowiskach komputerowych (laptopach). Wykonawca w pełni odpowiada za powierzony ( na czas trwania kursów) sprzęt komputerowy.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach każdego kursu:
-niezbędne materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika (materiały szkoleniowe w formie skryptów dostosowanych do programu kursu) które po ich zakończeniu przechodzą w posiadanie uczestnika kursu,
-catering - w ramach każdego kursu kawa, herbata, drożdżówka,
-zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu,
-certyfikat z wymienionymi umiejętnościami jakie nabyli uczestnicy w trakcie realizowanego programu kursu
Uwaga: Na zaświadczeniu - certyfikacie winny zostać umieszczone:
- szczegółowy zakres programowy kursu (wraz z podaniem ilości godzin poszczególnych tematów),
- logo projektu - Modernizacja kształcenia zawodowego wg wzoru przekazanego przez Lidera
szkolnego na etapie realizacji zamówienia,
- zapis: kurs współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
Każdy kurs zakończy się:
- organizacją i przeprowadzeniem przez Wykonawcę egzaminu wewnętrznego,
- przeprowadzeniem opracowanej przez Wykonawcę ankiety końcowej wśród uczestników kursu, która dostarczona zostanie Zamawiającemu,
- dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu rejestru/listy obecności potwierdzających uczestnictwo osób biorących udział w kursie oraz program kursu,
- dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu kserokopii zaświadczeń i certyfikatów wydawanych uczestnikom kursu, a także zbiorczego potwierdzenia przekazania zaświadczeń i certyfikatów uczestnikom,
Szczegółowy harmonogram w ramach każdego kursu zostanie uzgodniony przez Wykonawcę, który będzie realizował zamówienie z Liderem szkolnym projektu.
Miejsce prowadzenia kursów - Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w przy ul. Lea 235 w Krakowie..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2012, 2013, 2014 w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce kursów przedmiarowania i kosztorysowania w programie Zuzia dla uczniów krakowskich szkół o profilu zawodowym zakończonych uzyskaniem przez nich zaświadczeń potwierdzających ukończenie w.w kursów.
Podstawą wydania w.w zaświadczenia dla każdego z uczestników kursów będzie przystąpienie do zorganizowanego przez Wykonawcę egzaminu wewnętrznego. Do przystąpienia do egzaminu wewnętrznego uprawnieni będą uczestnicy, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (obecność na zajęciach kursu) .Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego uczestnicy otrzymają certyfikat z wymienionymi umiejętnościami jakie nabyli w trakcie realizowanego programu kursu.
Liczba kursów : 3 w tym:
- 2012 roku : 1 ,
- 2013 roku : 1 ,
- 2014 roku : 1.
Liczba uczestników jednego kursu ; 10
Łączna ilość godzin lekcyjnych (45 min) w ramach jednego kursu wynosi - 40
Kursy odbywać się będą jeden raz w tygodniu po pięć godzin. Dopuszcza się zorganizowanie kursów w soboty. Terminy kursów muszą być dostosowane do obowiązujących godzin lekcyjnych uczestników. Dopuszcza się zorganizowanie kursów w innych terminach w uzgodnieniu z Liderem szkolnym projektu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącej aktualizacji programu, o którym mowa w ust. 3.3. z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w tym roszczenia finansowe.
W trakcie trwania kursów opiekę nad uczestnikami ponosi Wykonawca. Tym samym ponosi on pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.
Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie zapewnia bazę dydaktyczną niezbędną do przeprowadzenia kursów ( komputery + oprogramowanie). Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania oprogramowania na stanowiskach komputerowych (laptopach). Wykonawca w pełni odpowiada za powierzony ( na czas trwania kursów) sprzęt komputerowy.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach każdego kursu:
-niezbędne materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika (materiały szkoleniowe w formie skryptów dostosowanych do programu kursu) które po ich zakończeniu przechodzą w posiadanie uczestnika kursu,
-catering - w ramach każdego kursu kawa, herbata, drożdżówka,
-zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu,
-certyfikat z wymienionymi umiejętnościami jakie nabyli uczestnicy w trakcie realizowanego programu kursu
Uwaga: Na zaświadczeniu/ certyfikacie winny zostać umieszczone:
- szczegółowy zakres programowy kursu (wraz z podaniem ilości godzin poszczególnych tematów),
- logo projektu - Modernizacja kształcenia zawodowego wg wzoru przekazanego przez Lidera
szkolnego na etapie realizacji zamówienia,
- zapis: kurs współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
Każdy kurs zakończy się:
- organizacją i przeprowadzeniem przez Wykonawcę egzaminu wewnętrznego,
- przeprowadzeniem opracowanej przez Wykonawcę ankiety końcowej wśród uczestników kursu, która dostarczona zostanie Zamawiającemu,
- dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu rejestru-listy obecności potwierdzających uczestnictwo osób biorących udział w kursie oraz program kursu,
- dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu kserokopii zaświadczeń i certyfikatów wydawanych uczestnikom kursu, a także zbiorczego potwierdzenia przekazania zaświadczeń i certyfikatów uczestnikom,
Szczegółowy harmonogram w ramach każdego kursu zostanie uzgodniony przez Wykonawcę, który będzie realizował zamówienie z Liderem szkolnym projektu.
Miejsce prowadzenia kursów - Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w przy ul. Lea 235 w Krakowie..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja budynku warsztatowego z przeznaczeniem na salę konferencyjną
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Wirówki preparatywne do wirowania krwi pełniej i jej składników
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Kłodzka oraz wykonanie innych robót elektrycznych na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kłodzko
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH