PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie procesu wznowienia Certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Radomiu według standardów FSC oraz wykonanie 3 corocznych audytów...

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Radom / mazowieckie

Numer ogłoszenia

21257/2013

Opis

Radom: Przeprowadzenie procesu wznowienia Certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Radomiu według standardów FSC oraz wykonanie 3 corocznych audytów okresowych sprawdzających zgodność postępowania Zamawiającego ze standardami FSC oraz nadzór nad certyfikatem w czasie trwania Umowy - 2710/U-01/13
Numer ogłoszenia: 21257 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22132 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 385 60 00, faks 48 385 60 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie procesu wznowienia Certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Radomiu według standardów FSC oraz wykonanie 3 corocznych audytów okresowych sprawdzających zgodność postępowania Zamawiającego ze standardami FSC oraz nadzór nad certyfikatem w czasie trwania Umowy - 2710/U-01/13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeprowadzenia certyfikacji gospodarki leśnej według systemu FSC, dla 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - przeprowadzenie audytu wznawiającego (recertyfikującego), oraz przedstawienie do podpisu umowy certyfikacyjnej; - nadzór nad certyfikatem w okresie 3 lat od dnia uzyskania certyfikatu, - przeprowadzenie audytów okresowych w pierwszym, drugim i trzecim roku nadzoru od dnia uzyskania certyfikatu, - przeprowadzanie ewentualnych audytów weryfikacyjnych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.44.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NEPCon Sp. z o.o., ul. Emaus 7/11, 30-201 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 126940,50
Oferta z najniższą ceną: 126940,50 / Oferta z najwyższą ceną: 126940,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Radomsku przy ul. Kołłątaja 12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Radomsko
(łódzkie)
ZAKUP i DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO i OLEJU OPAŁOWEGO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Roboty remontowe konstrukcji galerii nawęglania.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koluszki
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH