PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej w ramach Realizacji Projektu Modernizacja...

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bobowa / małopolskie

Numer ogłoszenia

155092/2013

Opis

Bobowa: Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej w ramach Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 155092 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122018 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Długoszowskich 1, 38-350 Bobowa, woj. małopolskie, tel. 18 35 14 009, faks 18 35 14 009.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: publiczna placówka oswiatowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej w ramach Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w związku z realizacją Projektu pod nazwą Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej dla 63 uczniów Technikum..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.31.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małopolski Ośrodek Szkoleniowy Akcent Leszek Kuś, 38-350 Bobowa, Rynek 3, 38-350 Bobowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41873,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41100,00
Oferta z najniższą ceną: 41100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42120,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie termomodernizacji obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrołęka
(mazowieckie)
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji remontu konserwatorskiego Baszty Złodziejskiej w zespole zabytkowym Zamku Królewskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony
Kraków
(małopolskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Siedlec
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH