PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE ZAWODOWE DLA TECHNIKA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ OFEROWANYCH UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ...

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chrzanów / małopolskie

Numer ogłoszenia

289727/2011

Opis

Chrzanów: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE ZAWODOWE DLA TECHNIKA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ OFEROWANYCH UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
Numer ogłoszenia: 289727 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271497 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. F. Focha 3, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 32 624 00 18, faks 32 624 00 18.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE ZAWODOWE DLA TECHNIKA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ OFEROWANYCH UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE ZAWODOWE DLA TECHNIKA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ OFEROWANYCH UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE 1) Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć rozwijających kompetencje zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej, zgodnie ze standardami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ilość grup: 1 Ilość uczestników: optymalnie 12 - max 15 uczniów Łączna liczba godzin zajęć: 17 godzin lekcyjnych w roku szkolnym W tym podział na: 1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 15.12.2011 r. - Liczba godzin zajęć: 7 godzin lekcyjnych 2. Termin realizacji: od 02.01.2012 r. do 15.06.2012 r. -Liczba godzin zajęć: 10 godzin lekcyjnych Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 15.06.2012 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.21.20.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE ZAWODOWE DLA TECHNIKA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ OFEROWANYCH UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEMYSŁAW SPYT, UL.PATELSKIEGO 3/33, 32-500 CHRZANÓW, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1377,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1377,00
Oferta z najniższą ceną: 1377,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1377,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH