PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO UL.NOWOWIEJSKA 26A, 00-911 W-WA O/T WE

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-23

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wisznia mała / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

32520896

Powierzchnia

143 400 m2

Cena

2 440 000 zł

Opisogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej
SZEWCE, gm. Wisznia Mała, woj. dolnośląskie
Księga wieczysta nr WR1W/00048606/6
oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
Działka zabudowana nr 538/14, AM-1, obręb 0010 Świętoszów o pow. 14,34 ha.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szewce uchwalonym przez Radę Gminy Wisznia Mała Uchwałą nr V/XXXVII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 150, poz. 2358 z dnia 17.08.2010 r. dla działki nr 538/14 brak oznaczenia funkcji. W związku z bliskim sąsiedztwem lądowiska Wrocław - Szymanów działka położona jest na terenie, dla którego w oznaczonych na rysunku planu powierzchniach ograniczających obowiązują nieprzekraczalne wysokości zabudowy: budynków oraz budowli, a także drzew.
W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXV/194/09 z dnia 29.12.2009 r. ww. działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem:
IS - teren zamknięty.
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 440 000,00 zł
Wadium: 244 000,00 zł
Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się 28.10.2013 roku o godz. 10.00
w OT AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, sala nr 19-20 (parter).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39, 53-033 Wrocław, na rachunku nr 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2013 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg nr 112/2013/S". W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz OT AMW we Wrocławiu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami, które podane są w pełnym ogłoszeniu wywieszonym w dniach od 23.08.2013 r. do 28.10.2013 r. w Oddziale Terenowym AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39. Ogłoszenie zamieszczone jest również na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl.
Dodatkowe informacje: tel. (071) 364 73 71, 364 73 89
32520896

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wyłonienie biegłego rzeczoznawcy majątkowego świadczącego usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
TLZP/2-23/233/39/2013 Zakup i dostawa wędlin.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Garnizonu Inowrocław.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH