PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony jest organizacja 2 wyjazdów krajowych w roku akademickim 2012/2013 na potrzeby projektów: Energetyka z przyszłością...

Politechnika Poznańska

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

53495/2013

Opis

Poznań: Przetarg nieograniczony jest organizacja 2 wyjazdów krajowych w roku akademickim 2012/2013 na potrzeby projektów:
Energetyka z przyszłością projekt POKL-04.01.02-00-088/12-00 oraz
Energetyka dla Energicznych projekt PKOL-04.01.02-00-172/11-00
Numer ogłoszenia: 53495 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96342 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 6653538, faks 61 6653738.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony jest organizacja 2 wyjazdów krajowych w roku akademickim 2012/2013 na potrzeby projektów:
Energetyka z przyszłością projekt POKL-04.01.02-00-088/12-00 oraz
Energetyka dla Energicznych projekt PKOL-04.01.02-00-172/11-00.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony jest organizacja 2 wyjazdów krajowych w roku akademickim 2012/2013 na potrzeby projektów:
Energetyka z przyszłością projekt POKL-04.01.02-00-088/12-00 oraz
Energetyka dla Energicznych projekt PKOL-04.01.02-00-172/11-00.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt: Energetyka z przyszłością projekt POKL-04.01.02-00-088/12-00 oraz
Energetyka dla Energicznych projekt PKOL-04.01.02-00-172/11-00.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego
ATUT sp z o.o., ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45926,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40180,00
Oferta z najniższą ceną: 40180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43580,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń WCO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia: wynajmu sal szkoleniowych, usługi hotelarskiej, usługi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przetarg na najem lokali użytkowych położonych w Szczecinie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH