PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony - konserwacja, naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, zwanych systemami alarmowymi.

Jednostka Wojskowa nr 3293

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Powidz / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

92558/2013

Opis

Powidz: Przetarg nieograniczony - konserwacja, naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, zwanych systemami alarmowymi.
Numer ogłoszenia: 92558 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36146 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa nr 3293, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz, woj. wielkopolskie, tel. 63 277 44 71, faks 63 277 41 00, 2774111.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony - konserwacja, naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, zwanych systemami alarmowymi..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawa, montaż i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, celem utrzymania stałej sprawności technicznej Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz Systemów Telewizji Przemysłowej (STVP), zwanych systemami alarmowymi. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 2 , Załącznik nr 3 , Załącznik nr 4 , Załącznik nr 5 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.32.41.00-3, 35.12.17.00-5, 50.00.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Konserwacja, naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, celem utrzymania stałej sprawności technicznej Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz Systemów Telewizji Przemysłowej (STVP) w garnizonie Powidz (KK 6015, 0925 i 4204), - zadanie nr 1 - szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ATLINE Spółka Jawna Sławomir Pruski, ul. Franciszkańska 125, 91-845 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59258,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9840,00
Oferta z najniższą ceną: 9840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77932,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa chodnika dla pieszych wraz z wjazdami do posesji prywatnych w Nowych Zdunach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zduny
(łódzkie)
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego; USK/DZP/PN-101/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Płock
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH