PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów informacyjnych i promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki...

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

128410/2013

Opis

Gdańsk: Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów informacyjnych i promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w ramach projektu e - Doświadczenia w fizyce
Numer ogłoszenia: 128410 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98520 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 13 10, faks +48 58 347 28 21.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów informacyjnych i promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w ramach projektu e - Doświadczenia w fizyce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Żyroskop metalowy - 200 szt. 2. Drewniany bączek - 200 szt. 3. Mocno sprężynująca piłka typu SuperBall - 200 szt. 4. Magiczna masa magnetyczna - 200 szt. 5. Wahadło magnetyczne - 60 szt. 6. Kinetyczne koło -25 szt. 7. Termometr Galileusza - 25 szt...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt e-Doświadczenia w fizyce jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału FTiMS w ramach projektu e - Doświadczenia w fizyce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja promocyjna WENA s.c.
Jolanta Łyszkowska Socha i Tomasz Socha, ul. Morenowa 11, 80-172 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20536,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17650,53
Oferta z najniższą ceną: 17650,53 / Oferta z najwyższą ceną: 18745,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 37.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Płock
(mazowieckie)
Dostawa jednorazowych artykułów medycznych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Płock
(mazowieckie)
Dostawa gazów medycznych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gorlice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH