PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zielona Góra / lubuskie

Numer ogłoszenia

196332/2014

Opis

Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 196332 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143358 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 456 56 10; 456 76 93, faks 68 327 01 11.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek. Szczegółowe parametry oraz wielkość zamówienia podane są w załącznikach nr 4a, 4b i 4c do SIWZ, stanowiących jednocześnie formularze ofertowe. Zamówienie dotyczy dostawy do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nie uszkodzonych i oryginalnie zapakowanych tonerów do drukarek i kserokopiarek, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi posiadać na opakowaniu oznaczenie firmy producenta, wskazanie nazwy i symbolu drukarki z którą jest kompatybilny, słowne oznaczenie koloru tonera oraz datę ważności. Zaoferowane materiały muszą spełniać minimalne wymagania określone szczegółowo w załącznikach nr 4a, 4b i 4c do SIWZ oraz posiadać min. 6-miesięczny okres ważności (licząc od daty dostawy do Zamawiającego).
Zamawiający wymaga, aby wydajność oferowanych tonerów była nie niższa, niż oryginalnych tonerów wytwarzanych przez producentów sprzętów. Wydajność jest rozumiana jako ilość stron wydrukowanych przy stopniu zaczernienia określonym normami: ISO/IEC 19752 (dla tonerów do urządzeń monochromatycznych), ISO/IEC 19798 (dla tonerów do urządzeń kolorowych)
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, które spełniają co najmniej poniższe wymagania:
- są przystosowane do poszczególnych drukarek wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia i po ich montażu na panelach kontrolnych drukarek lub ekranach monitorów nie będzie komunikatów o braku lub niekompatybilności tonera
- są oryginalnie zapakowane,
- posiadają wymaganą minimalną wydajność badaną według w.w. norm, a ich jakość będzie odpowiadała oryginalnym materiałom eksploatacyjnym producenta sprzętu. Poprzez odpowiednią jakość Zamawiający rozumie brak śladów zabrudzeń na drukowanych stronach, nie wysypywanie proszku tonera podczas montażu i eksploatacji
- nie były poddawane procesowi ponownego napełniania.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru i utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych potwierdzonego protokołem odbioru odpadów, wg potrzeb Zamawiającego. Wykonawca, który odbiera i utylizuje zużyte materiały eksploatacyjne powinien mieć zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów lub zwolnienie z uzyskania tego zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Nr 21 t.j.)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane w ramach Budżetu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. i budżetu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Techniki Biurowej, ul. Zamkowa 5e, 65-086 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72357,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37511,25
Oferta z najniższą ceną: 25260,51 / Oferta z najwyższą ceną: 89088,17
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.W. Multikom Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12060,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10470,68
Oferta z najniższą ceną: 10470,68 / Oferta z najwyższą ceną: 15085,45
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej W Gorzowie Wlkp.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Renopol s.c. Sebastian i Magda Kwiatkowscy, ul. Grunwaldzka 5/13, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5426,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7603,06
Oferta z najniższą ceną: 7603,06 / Oferta z najwyższą ceną: 10867,55
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gminy Piaseczno.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
Dostawa samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wodzisław Śląski
(śląskie)
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI DO BUDYNKU...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH