PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu Prosta sprawa - kwalifikacje to...

Gmina Miasta Radomia

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Radom / mazowieckie

Numer ogłoszenia

191844/2013

Opis

Radom: Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014
Numer ogłoszenia: 191844 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105570 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284, faks 0-48 36 20 282, 3620532.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, takich jak: plansze, schematy, tablice demonstracyjne, tablice dydaktyczne, tablice edukacyjne, foliogramy, zestaw skamieniałości i minerałów, zestawy do komputerowego wspomagania doświadczeń oraz atlasy, niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe
i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014. Zamówienie podzielone jest na dziewięć części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014 (Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-14-020/09-00) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część pierwsza zamówienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Pośrednictwa i Marketingu Renata Duszczyk - Szczygielska, ul. Sikorskiego 4a/2, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19825,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18463,00
Oferta z najniższą ceną: 18463,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25526,52
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część druga zamówienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Pośrednictwa i Marketingu Renata Duszczyk - Szczygielska, ul. Sikorskiego 4a/27, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2266,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1990,00
Oferta z najniższą ceną: 1990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2744,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Część trzecia zamówienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o. o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 556,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 526,44
Oferta z najniższą ceną: 526,44 / Oferta z najwyższą ceną: 778,05
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Część piąta zamówienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABC EUROSCIENCE Sp. z o. o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2095,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2328,39
Oferta z najniższą ceną: 2328,39 / Oferta z najwyższą ceną: 2836,38
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Część szósta zamówienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

COBRABiD PWD Sp. z o. o., ul. 1 - go Sierpnia 32, 02-134 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 574,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 460,00
Oferta z najniższą ceną: 460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,69
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Część siódma zamówienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABC EUROSCIENCE Sp. z o. o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1990,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1557,45
Oferta z najniższą ceną: 1557,45 / Oferta z najwyższą ceną: 2557,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Część ósma zamówienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABC EUROSCIENCE Sp. z o. o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 316,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 357,00
Oferta z najniższą ceną: 357,00 / Oferta z najwyższą ceną: 480,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Część dziewiąta zamówienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o. o., ul. Peryferyjna Nr 12, 25-562 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 900,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 478,80
Oferta z najniższą ceną: 478,80 / Oferta z najwyższą ceną: 6900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowe udostępnienie części nieruchomości gruntowych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony
Maków Mazowiecki
(mazowieckie)
Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruszcz Gdański
(pomorskie)
WYKONANIE MODERNIZACJI UL. MIKOŁAJA REJA W OSTRÓDZIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostróda
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH