PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na inwentaryzację lokali wraz z kondygnacją na której położony jest lokal i pomieszczeniami przynależnymi, położonych na...

Gmina Słubice

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Słubice / lubuskie

Numer ogłoszenia

90148/2012

Opis

Słubice: Przetarg nieograniczony na inwentaryzację lokali wraz z kondygnacją na której położony jest lokal i pomieszczeniami przynależnymi, położonych na terenie miasta i gminy Słubice w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 90148 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 38900 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, woj. lubuskie, tel. 095 7372000, faks 095 7582880.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na inwentaryzację lokali wraz z kondygnacją na której położony jest lokal i pomieszczeniami przynależnymi, położonych na terenie miasta i gminy Słubice w 2012 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja lokali (mieszkalnych bądź użytkowych) wraz z kondygnacją na której są położone oraz z pomieszczeniem/ami przynależnym/i (w przypadku gdy sprzedaż lokali w budynku następuje wraz z pomieszczeniem/niami przynależnym/i) i wyliczeniem udziałów w całym budynku zgodnie z ustawą o własności lokali.
Zleceniodawca zapewni następujące dokumenty:
- opis i mapa nieruchomości lub oświadczenie Zamawiającego, w którym zawarte będą informacje: nr działki, jej powierzchnia oraz właściciel,
- listę z najemcami lokali.
W ramach zamówienia należy wykonać inwentaryzacje lokali w ilości wskazanej przez Zamawiającego jednak nie więcej niż 60 inwentaryzacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

inż. Henryk Milewski
Rzeczoznawca Majątkowy, Gorzów Wlkp., 66-400 ul. Matejki 44/10, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12177,00
Oferta z najniższą ceną: 12177,00 / Oferta z najwyższą ceną: 101844,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania pasów drogowych ulic dla terenów oznaczonych w miejscowym planie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę 3 sztuk zasilaczy gradientowych na potrzeby projektu nr POIG.01.03.01-30-150/09...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Gozdowo
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH