PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na modernizację systemu energetycznego i termomodernizację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

139911/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 139911 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 131627 - 2012 data 15.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5398218; 89 5398297, fax. 89 5398218; 89 5398297.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: 1. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 PLN; 2. w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, uzyskali w każdym roku obrachunkowym średni przychód ze sprzedaży netto nie mniejszy niż 30 000 000,00 PLN; 3. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN; **** Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych dokumentów. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: 1. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 PLN; 2. w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, uzyskali w każdym roku obrachunkowym przychód ze sprzedaży netto nie mniejszy niż 30 000 000,00 PLN; 3. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN; **** Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych dokumentów. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 02.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn KANCELARIA..
W ogłoszeniu powinno być: 06.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn KANCELARIA..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa narzędzi, wyposażenia warsztatowego i urządzeń pomiarowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawy endoprotez
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Przemyśl
(podkarpackie)
Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wieluń
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH