PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na organizację przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego...

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałbrzych / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

62761/2014

Opis

Wałbrzych: Przetarg nieograniczony na organizację przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie Wrocławia z podziałem na 2 części/zadania
Numer ogłoszenia: 62761 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36399 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 88-66-500, faks 74 88-66-509.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na organizację przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie Wrocławia z podziałem na 2 części/zadania.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie/Część B: zapewnienie usługi cateringowej wraz z obsługą kelnerską na potrzeby przeprowadzenia czterech spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach PO KL, organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, w miesiącu marcu i czerwcu 2014r. we Wrocławiu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 55.30.00.00-3, 55.12.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Art. Hotel Sp. z o.o., ul. Kiełbaśnicza 20, 50-110 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3378,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6400,00
Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6600,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Konstantynów Łódzki
(łódzkie)
Dostawa materiałów do nieinwazyjnego pobierania, długoterminowego przechowywania i łatwej izolacji próbek DNA ze śliny w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku
Nieruchomości, budynki biurowe, przetarg
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH