PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji w pomieszczeniu hydroforni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu przy ul. 1...

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

186380/2014

Opis

Rzeszów: Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji w pomieszczeniu hydroforni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a (znak sprawy: OA-XVI.272.15.2014)
Numer ogłoszenia: 186380 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139552 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 867 12 08, faks 017 867 17 50.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji w pomieszczeniu hydroforni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a (znak sprawy: OA-XVI.272.15.2014).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji w hydroforni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.34.30.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AQUA Interkis Technologie Uzdatniania Wody Zenon Szturomski, ul. Czyżewskiego 38, 80-336 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 141452,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 120235,78
Oferta z najniższą ceną: 120235,78 / Oferta z najwyższą ceną: 120235,78
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Naprawa dachu i orynnowania budynku Zespołu Szkół w Starym Gralewie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gralewo
(mazowieckie)
Przygotowanie, wydawanie i dowóz obiadów do szkół na terenie gm. Żabia Wola
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabia Wola
(mazowieckie)
Udrożnienie rzek w Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego - oczyszczenie z roślinności wodnej rzek: Tuga, Tyna, Wierzyca i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH